งานฝีมือตุ๊กตารางรถไฟ
  • งานฝีมือตุ๊กตารางรถไฟ 1
  • งานฝีมือตุ๊กตารางรถไฟ 2
  • งานฝีมือตุ๊กตารางรถไฟ 3
  • งานฝีมือตุ๊กตารางรถไฟ 4
  • งานฝีมือตุ๊กตารางรถไฟ 5

งานฝีมือตุ๊กตารางรถไฟ

ที่งานนิทรรศการ บริษัทได้วางจุดสนใจใหม่ที่สะดุดตา-มาสคอตพิเศษของบริษัทในตำแหน่งที่โดดเด่นที่สุด! ! ภาพลักษณ์ของมาสคอตของผลิตภัณฑ์ของบริษัท การแสดงออกของ Q Meng ทำให้เกิดผลการประชาสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม

โดยคำนึงถึงงบประมาณ ครั้งนี้เราใช้วัสดุต่างๆ ที่เลือกสรรมา และช่างฝีมือก็จัดการให้ขึ้นรูปด้วยมือ และมาสคอตตุ๊กตาสี่เหลี่ยมจตุรัสดูเป็นธรรมชาติและนุ่มขึ้นผ่านพื้นผิวที่ทำด้วยมือ
แบบ : 線軌公仔

งานฝีมือตุ๊กตารางรถไฟ


ที่งานนิทรรศการ บริษัทได้วางจุดสนใจใหม่ที่สะดุดตา-มาสคอตพิเศษของบริษัทในตำแหน่งที่โดดเด่นที่สุด! ! ภาพลักษณ์ของมาสคอตของผลิตภัณฑ์ของบริษัท การแสดงออกของ Q Meng ทำให้เกิดผลการประชาสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม

โดยคำนึงถึงงบประมาณ ครั้งนี้เราใช้วัสดุต่างๆ ที่เลือกสรรมา และช่างฝีมือก็จัดการให้ขึ้นรูปด้วยมือ และมาสคอตตุ๊กตาสี่เหลี่ยมจตุรัสดูเป็นธรรมชาติและนุ่มขึ้นผ่านพื้นผิวที่ทำด้วยมือ