ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์-Hwaseong Baby "Just Happy Baby"
  • ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์-Hwaseong Baby "Just Happy Baby" 1
  • ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์-Hwaseong Baby "Just Happy Baby" 2
  • ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์-Hwaseong Baby "Just Happy Baby" 3
  • ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์-Hwaseong Baby "Just Happy Baby" 4

ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์-Hwaseong Baby "Just Happy Baby"

มาจากความทะเยอทะยาน "หัวใจสามดวง" ของ FORTUNE BABY ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความรับผิดชอบ และจิตวิญญาณที่เฉียบแหลมของ "การเคารพลูกค้าและการรักษาผู้ป่วยเสมือนญาติ" และฝึกฝนความสุขในชีวิตประจำวัน
แบบ : 華城寶寶 『就是幸福寶寶』

ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์-Hwaseong Baby "Just Happy Baby"


มาจากความทะเยอทะยาน "หัวใจสามดวง" ของ FORTUNE BABY ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความรับผิดชอบ และจิตวิญญาณที่เฉียบแหลมของ "การเคารพลูกค้าและการรักษาผู้ป่วยเสมือนญาติ" และฝึกฝนความสุขในชีวิตประจำวัน