การออกแบบตุ๊กตา | การออกแบบตุ๊กตา Sculpt Craftsman

การออกแบบตุ๊กตา

การออกแบบตุ๊กตา | การออกแบบตุ๊กตา Sculpt Craftsman

Craftsman นอกจากจะผลิต PVC, POLY, ABS, FRP และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ แล้วและพัฒนาแบรนด์ในการออกแบบและปรับเปลี่ยนตำแหน่งทางการตลาดของ บริษัท ใหม่แผนกออกแบบการตลาดแบบบูรณาการได้ก่อตั้งขึ้นและ บริษัท สำคัญ ๆ ในการพัฒนาสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ สถาปัตยกรรมแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์


การออกแบบตุ๊กตา | การออกแบบตุ๊กตา Dollman Craftsman 2การออกแบบตุ๊กตา | การออกแบบตุ๊กตาช่างฝีมือ 3การออกแบบตุ๊กตา | การออกแบบตุ๊กตา Dollman Craftsman 4การออกแบบตุ๊กตา | รูปแบบของ Dollare Craftsman Scare 5