ขอบด้านน้ำ | หัตถกรรม

ตุ๊กตากฎหมาย

โจร Lu Zhishen

Outlaws Lu Zhishen, LU เป็น "Margin น้ำ" ในการปรากฏตัวครั้งแรกของพระเอกเดิมชื่อ Lu, Lu เป็นชื่อพระภิกษุสงฆ์ของเขาเพราะกระดูกสันหลังบนปัก ธ อร์นเรียกว่ามี

Outlaws Lin