ชุดตุ๊กตา (ชุดหุ่นกระบอก) - หัวหุ่นกำหนดเอง kinmen การเลี้ยงสัตว์ห้องปฏิบัติการ - กัปตันโกลเด้น

ในกรณีที่เจ้าของมีตุ๊กตาต้อนรับ FRP ขนาดใหญ่อยู่แล้ว โดยเน้นที่แนวโน้มการตลาด---เน้นปฏิสัมพันธ์กับสาธารณะ ลูกค้าจะเพิ่มชุดตุ๊กตาลงในแผนการส่งเสริมการขาย

ในตอนต้นของคดี เนื่องจากขาดการออกแบบต้นฉบับและการพิจารณาด้านงบประมาณที่จำกัด ทีมช่างจึงเสนอให้ใช้ภาพถ่า...

อุปกรณ์ประกอบฉากปูน

ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายจากชีวิตเพื่อประกอบอุปกรณ์ประกอบฉากที่ใช้ในสื่อการสอนอาวุธแห่งชาติ