ตุ๊กตาขนาดใหญ่ | งานฝีมือ - Fucang Niu Niu
  • ตุ๊กตาขนาดใหญ่ | งานฝีมือ - Fucang Niu Niu 1
  • ตุ๊กตาขนาดใหญ่ | งานฝีมือ - Fucang Niu Niu 2
  • ตุ๊กตาขนาดใหญ่ | งานฝีมือ - Fucang Niu Niu 3
  • ตุ๊กตาขนาดใหญ่ | งานฝีมือ - Fucang Niu Niu 4
  • ตุ๊กตาขนาดใหญ่ | งานฝีมือ - Fucang Niu Niu 5
  • ตุ๊กตาขนาดใหญ่ | งานฝีมือ - Fucang Niu Niu 6

Fucang Niu Niu

เทศกาลดรีม Fun Fun Life แห่งแรกของ Fu Cang He Wei เปิดเมื่อปี 2018/11/18 ตามด้วย Pink Container House เข้าสู่สถานที่ Dream Base ในวันเดียวกันมีการจัดกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความสนุกสำหรับเด็ก กิจกรรมคาร์นิวัลยินดีต้อนรับทุกคนมาที่นี่เพื่อสร้างความสนุกสนาน
แบบ : 福倉牛牛

ตุ๊กตาขนาดใหญ่ | งานฝีมือ - Fucang Niu Niu

เทศกาลดรีม Fun Fun Life แห่งแรกของ Fu Cang He Wei เปิดเมื่อปี 2018/11/18 ตามด้วย Pink Container House เข้าสู่สถานที่ Dream Base ในวันเดียวกันมีการจัดกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความสนุกสำหรับเด็ก กิจกรรมคาร์นิวัลยินดีต้อนรับทุกคนมาที่นี่เพื่อสร้างความสนุกสนาน

อาคารที่เริ่มต้นธุรกิจซึ่งเป็นบ้านที่สร้างขึ้นนั้นเป็นร่างกายที่ได้รับพรจากพระพรและมาสค็อตที่ได้รับจากการออกแบบเรียกว่า Fucang Niu Niu เปลี่ยนกระดูกของวัวให้กลายเป็นนักฝัน