นอกจากการผลิต PVC, POLY, ABS, FRP และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ แล้วยังมีช่างฝีมือเพื่อพัฒนาการออกแบบตราสินค้าในท้องถิ่นปรับเปลี่ยนตำแหน่งทางการตลาดของ บริษัท ใหม่การตลาดแบบบูรณาการก่อตั้งแผนกออกแบบและร่วมมือกับ บริษัท ชั้นนำเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อพ่วงที่มีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมีโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์สถานะแบรนด์