ตุ๊กตามาสคอต (พิมพ์ 3 มิติ)

ตุ๊กตามาสคอต (พิมพ์ 3 มิติ)

การพิมพ์ 3 มิติ - Tianmu Guozhong (ชาย) (หญิง)

เกิด !!! บทบาทของเด็กชาย / เด็กหญิงตัวน้อยที่รอคอยมานานโดยใช้เทคโนโลยีพิเศษผงโพลีเมอร์คอมโพสิตพ่นด้วยกาวสีในรูปแบบหลังจากการอบแห้ง