PetroChina Baby และ Taipei World Universiade
  • PetroChina Baby และ Taipei World Universiade 1
  • PetroChina Baby และ Taipei World Universiade 2
  • PetroChina Baby และ Taipei World Universiade 3
  • PetroChina Baby และ Taipei World Universiade 4
  • PetroChina Baby และ Taipei World Universiade 5
  • PetroChina Baby และ Taipei World Universiade 6
  • PetroChina Baby และ Taipei World Universiade 7
  • PetroChina Baby และ Taipei World Universiade 8
  • PetroChina Baby และ Taipei World Universiade 9

PetroChina Baby และ Taipei World Universiade

การออกแบบการกระทำน้ำมันเบนซินเด็ก 1. ออกแบบมาสคอตภาพลักษณ์ของ บริษัท (เด็กน้ำมัน) ที่สอดคล้องกับโลกหมีหมีโครงการกีฬาที่จะทำออกแบบการกระทำ 2 จะให้มุมมองด้านหน้าของสายกับ บริษัท ของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางของการแก้ไขและ จากนั้นทำการระบายสีแผนที่ 3. คุณสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดได้สองครั้ง 4. ส่งไฟล์ AI (พร้อมไฟล์) 5. หลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้วกรรมสิทธิ์ในไฟล์กราฟิกนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ
แบบ : PetroChina Baby and Taipei World Universiade
ชื่อ: การออกแบบการกระทำของเด็กน้ำมัน

1. ออกแบบมาสค็อตภาพลักษณ์ของ บริษัท (เด็กน้ำมัน) ให้สอดคล้องกับโครงการหมีแบร์โลกเพื่อทำการออกแบบการดำเนินการ
2. จะให้มุมมองด้านหน้าของเส้นตรงกับ บริษัท ของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางของการแก้ไขแล้วทำสีแผนที่
3. คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดได้สองครั้ง
4. ส่งไฟล์ AI (พร้อมไฟล์)
5. หลังจากที่โครงการเสร็จสิ้นการเป็นเจ้าของไฟล์กราฟิกนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ