อุปกรณ์ประกอบฉากปูน

ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายจากชีวิตเพื่อประกอบอุปกรณ์ประกอบฉากที่ใช้ในสื่อการสอนอาวุธแห่งชาติ